ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ อบต.อบตเชียรเขา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
12 พ.ย. 2562
2 เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการ​ การให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน​ โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ​ อบต.เชียรเขา​ ประจำปีงบประมาณ​ ๒๕๖๓​ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
12 พ.ย. 2562
3 ประกวดราคาจ้าง​ จ้างเหมาบริการ​ การให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน​ โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ​ อบต.เชียรเขา​ ประจำปีงบประมาณ​ ๒๕๖๓​ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล ดาวน์โหลดเอกสาร
5
11 พ.ย. 2562
4 แจ้งกำหนดการขอรับคืนเงินประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
3
04 พ.ย. 2562
5 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินล่าง หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
15
23 พ.ค. 2562
6 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินล่าง หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเชียรเขา เว็ปไซค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (เอกสารแนบเพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
22 พ.ค. 2562
7 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินล่าง หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเชียรเขา ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
22 พ.ค. 2562
8 เปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินล่าง หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
16
21 พ.ค. 2562
9 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินล่าง หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเชียรเขา เว็ปไซค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
13
21 พ.ค. 2562
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ ๒ ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
10 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30