ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน จำนวน 1 ลำ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
06 ต.ค. 2563
2 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.80-005 สายบ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 5 ถึงคลองส่งน้ำชลประทานสาย 7R MC1 ถึงต้นเนียน หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
05 ต.ค. 2563
3 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.80-005 สายบ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 5 ถึงคลองส่งน้ำชลประทานสาย 7R MC1 ถึงต้นเนียน หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
05 ต.ค. 2563
4 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการตำแหน่งแม่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
01 ต.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดูแลระบบเว็บไซต์อบต.เชียรเขา ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 ต.ค. 2563
6 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการ การให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 ต.ค. 2563
7 ประกาศสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 ก.ย. 2563
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
30 ก.ย. 2563
9 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน ดาวน์โหลดเอกสาร
10
28 ก.ย. 2563
10 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำไฟฟ้าบ้านบางหว้า ระบบท่อรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
24 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43