ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายนิยม ถึงหนำนายกี่ หมู่ที่ 11 ตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
164
20 ก.พ. 2561
82 การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
27 ธ.ค. 2560
83 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอร์เตอร์จมใต้น้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
177
02 ส.ค. 2560
84 ประกาศรายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA.) ดาวน์โหลดเอกสาร
148
20 ก.ค. 2560
85 เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมไหล่ทางและถนนทรุดตัว ถนนสายบ้านโคกกะถิน-บ้านหนองหม้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
223
05 พ.ค. 2560
86 ประกาศแผนขั้นตอนการให้บริการประชาชนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
179
07 มี.ค. 2560
87 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
190
23 ธ.ค. 2559
88 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อมิเตอร์น้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
216
29 มี.ค. 2559
89 เปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านหนองไม้แก่น ตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
212
22 มี.ค. 2559
90 เปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 บ้านดอนสำราญ ดาวน์โหลดเอกสาร
199
22 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29