ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 แผนปฎิบัติการจัดหาพัดุ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
428
28 ม.ค. 2552
232 งบแสดงผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 51 ดาวน์โหลดเอกสาร
420
27 ม.ค. 2552
233 ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 51 ดาวน์โหลดเอกสาร
460
27 ม.ค. 2552
234 การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
441
26 ม.ค. 2552
235 งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
448
09 ม.ค. 2552
236 ประกาการอนุมัติใช้ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
439
06 ม.ค. 2552
237 ประกาศระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
381
30 ธ.ค. 2551
238 ประกาศแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานบริการของ อบต.เชียรเขา
598
30 ธ.ค. 2551
239 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
435
09 ธ.ค. 2551
240 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
421
09 ธ.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29