ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศผลคะแนน ดาวน์โหลดเอกสาร
501
03 พ.ย. 2552
212 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร (นักบ ริหารงานการคลัง) ระดับ7 ดาวน์โหลดเอกสาร
630
29 ต.ค. 2552
213 วารสารประชาสัมพันธ์ อบต.เชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
5879
27 ต.ค. 2552
214 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
529
22 ต.ค. 2552
215 รับโอน(ย้าย)หัวหน้าสำนักงานปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
610
21 ต.ค. 2552
216 งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
382
12 ต.ค. 2552
217 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 4 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
503
02 ต.ค. 2552
218 ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม (การจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
411
24 ส.ค. 2552
219 งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
550
10 ส.ค. 2552
220 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
401
28 ก.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29