ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประยูร-บ้านอ่าวยาว หมู่ที่ 6 บ้านปลายคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
204
21 มี.ค. 2559
92 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าหวาย - ดอนลาน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
21 มี.ค. 2559
93 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เชียรเขา (ก่อสร้างรั้วศพด.และปรับพื้นที่) ดาวน์โหลดเอกสาร
280
18 มี.ค. 2559
94 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชียรเขา ถึง ต้นเนียน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
17 มี.ค. 2559
95 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายต่อง-คลองวัดป่าหวาย หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
17 มี.ค. 2559
96 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินล่าง หมู่ 9 ตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
172
17 มี.ค. 2559
97 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหน้า ร.ร.ป่าหวาย ถึงบ้านนางอุทัย จงไกรจักร หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
15 มี.ค. 2559
98 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายเนินล่าง หมู่ที่ 10 ต.เชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
164
15 มี.ค. 2559
99 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท-หน้าทำการอบต.-ศพด.เชียรเขา หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
14 มี.ค. 2559
100 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนคศล.สายบ้านเนินล่าง หมู่ 9,13 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
01 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29