ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
05 ม.ค. 2564
2 ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ อัตราภาษีป้ายปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
17 ธ.ค. 2563
3 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
17 ก.ย. 2563
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
15 ก.ย. 2563
5 ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
42
10 ก.ย. 2563
6 ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
23 ส.ค. 2563
7 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
13 ส.ค. 2563
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
10 ส.ค. 2563
9 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
06 ส.ค. 2563
10 ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
71
01 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26