ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
20
29 เม.ย. 2565
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
28 เม.ย. 2565
3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
26 เม.ย. 2565
4 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
08 เม.ย. 2565
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
05 ม.ค. 2565
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขาเรื่องโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
197
21 ต.ค. 2564
7 ประกาศปิดสำนักงานชั่วคราว ในระหว่างวันที่18-22 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
15 ต.ค. 2564
8 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
03 ก.ย. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
198
30 ก.ค. 2564
10 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
293
13 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30