ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
13 พ.ย. 2562
2 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินล่าง หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ต.เชียรเขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
25 มิ.ย. 2562
3 ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
28
07 มิ.ย. 2562
4 เปิดเผยวงเงินที่ได้รับจัดสรรโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินล่าง หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
11
23 พ.ค. 2562
5 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินล่าง หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
17
23 พ.ค. 2562
6 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินล่าง หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเชียรเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
21
21 พ.ค. 2562
7 ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินระดับการเรียนรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่มาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
07 พ.ค. 2562
8 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินล่าง หมู่ที่ 9,10 ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
24 เม.ย. 2562
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
05 มี.ค. 2562
10 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินเนื่องจากสถานการณ์พายุโซนร้อน "ปาบึก" ดาวน์โหลดเอกสาร
11
18 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24