ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำไฟฟ้าบ้านบางหว้า ระบบท่อรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2
  รายละเอียด : อบต.เชียรเขา ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำไฟฟ้าบ้านบางหว้า ระบบท่อรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน