ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย)
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย)
ประเภท บริหารท้องถิ่น
1.ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ระดับกลาง)
ประเภท วิชาการ
1.นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.
ประเภท ทั่วไป
1.เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 47 คน