กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างพัฒนาการตามวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา


รายละเอียด :
    

ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาการตามวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ทัศนศึกษานอกสถานที่ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้นาแม่าเฒ่า สวนตาสวรรค์(ปลาตอด) และทะเลขนอม ชมโลมาสีชมพู อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กและได้เรียนรู้นอกสถานที่จากสภาพแวดล้อมของจริง บุคลากรทางการศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สร้างเสริมประสบการณ์ตรงเพิ่มจากการเรียนในห้องเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564    อ่าน 309 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**