กิจกรรม : อบต.เชียรเขา ช่วยเหลือน้ำท่วม 2563
รายละเอียด :
    

ในระหว่างวันที่ 1-16 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ดำเนินทำงานสำรวจพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย และได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเชียรเขา โดยให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่โดยทันทีตั้งแต่ได้รับแจ้งเหตุที่ชาวบ้านได้รับความเสียหาย ในระหว่างช่วงเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้การช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดของประชาชนในเขตพื้นที่ในทุกครัวเรือน รวมทั้งสิ้นประมาณ 6,000 คน หากประชาชนในเขตพื้นที่ประสบปัญหาสาธารณภัยให้ท่านแจ้งผู้นำท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่โดยทันที เพื่อที่ทางหน่วยงาน จะได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยทันที..-งานประชาสัมพันธ์ อบต.เชียรเขา

 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563    อ่าน 422 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**